Over BKWI BKWI in vogelvlucht

Over BKWI valt heel wat te vertelen, maar soms is less more. Daarom; BKWI in vogelvlucht

BKWI werkt als een apart en herkenbaar organisatieonderdeel van UWV in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We bestaan sinds januari 2002. De oprichting van BKWI vloeit voort uit de invoering van de wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) in 2002.

We bevorderen de samenwerking tussen overheidsorganisaties. Zo zorgen wij ervoor dat gegevens over burgers en bedrijven door deze organisaties gedeeld worden op een snelle, makkelijke en veilige manier; binnen een paar seconden een digitaal klantdossier op maat. Hierdoor ervaren burgers betere dienstverlening door de overheid.

We werken primair voor gemeenten, SVB en UWV maar waar mogelijk helpen wij ook andere overheidsorganisaties binnen het SZW-domein.

BKWI is innovatief in oplossingen en we maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande kennis, voorzieningen en informatie. Hergebruik van bestaande voorzieningen is voordelig en efficiënt.

BKWI missie en visie

BKWI biedt een betrouwbaar en veilig informatie uitwisselingsplatform voor de dienstverlening binnen het SZW-domein.

BKWI biedt een oplossing voor de dienstverlening van onze klanten en dat doen we door ons productportfolio proactief aan te passen, door ons werkterrein af te stemmen aan de vraag en dat alles met grote aandacht voor beveiliging en privacy

BKWI, wat is kenmerkend? 

 • BKWI ontwikkelt en beheert Suwinet
 • BKWI doet bijna alles in eigen beheer en heeft daardoor een korte tijd naar de markt
 • Suwinet is van UWV, SVB en de gemeenten. Zij sturen het programma van BKWI via het Opdrachtgeversberaad
 • BKWI werkt als een apart en herkenbaar organisatieonderdeel binnen UWV

BKWI werkt op maat

 • BKWI kan gegevens aanleveren die organisaties kunnen raadplegen op hun eigen systeem of men krijgt direct toegang tot het online systeem van BKWI. BKWI kan ook nieuwe producten en diensten op maat
 • Wij kijken naar de vraag en dan pas naar de best passende dienst
 • BKWI werkt Ontwikkeling en oplevering in verschillende stappen. Nauw contact met opdrachtgever.

Samenwerking

BKWI werkt nauw samen met IB

 • Ontsluiten bronnen
 • Innovatie
 • Trekken gezamenlijk op bij veel opdrachten van SZW

Trends

 • BKWI investeert meer in innovatie
 • Meer generiek ontwikkelen zodat de service door meerdere partijen gebruikt kan worden
 • Informatieplatform voor veilige gegevensuitwisseling
 • BKWI verbreedt haar werkveld naar domein SZW
 • Als een vraag het SZW doel dient en de ontsluiting is er al, dan gaat BKWI voor hergebruik van de ontsluiting

Bescherming persoonsgegeven staat voorop

 • BKWI zorgt voor een veilige autorisatie en authenticatie. Ze filtert de toegang tot gevoelige Gebruikers kunnen alleen de informatie inzien die nodig is voor hun wettelijke taak.
 • Alle handelingen worden gelogd en gebundeld in rapportages. En zo kunnen de organisaties controleren op veilig gebruik.

Wat is Suwinet Services

 • Slimme en veilige gegevensuitwisseling van bron naar afnemer binnen het SZW domein
 • Suwinet Services bevat zelf geen persoonsgegevens maar transporteert deze van de ene naar de andere overheid
 • Suwinet Services is een ‘afsprakenstelsel’, BKWI ontwikkelt de wettelijke standaarden voor Suwinet (voor beveiliging, gegevens en berichten, architectuur en beheer)

Wat zijn de prestaties van Suwinet Services?

 • Iedere maand wordt van 662.422 Nederlanders een of meer keer een digitaal klantdossier opgevraagd.
 • Met name door UWV, SVB en de gemeenten voor uitvoering werk en inkomen.
 • Hiervoor is in 2023 bij de bronnen 87.072.285 keer een informatieverzoek gedaan door BKWI.
 • Suwinet-Inkijk kent 34.731 actieve gebruikers.
 • 14% van de informatie wordt via Suwinet-Inlezen rechtstreeks opgevraagd door bedrijfsapplicaties en online voorzieningen van gemeenten en van
 • 99,99 % van de informatieverzoeken is binnen 6 seconden beantwoord.