Over BKWI Ketenoverleg

Ketenoverleg draagt bij aan een betere samenwerking.

Duidelijke sturing vanuit de Suwipartijen gemeenten, SVB en UWV op BKWI en Suwinet, helderheid over de verantwoordelijkheden voor instandhouding van Suwinet door de partijen en goede afspraken omtrent privacy en beveiliging. Dat zijn in een notendop de redenen voor het opzetten van een gezamenlijk beraad, het Ketenoverleg, voor BKWI.

BKWI zorgt er met Suwinet voor dat gegevens van burgers tussen gemeenten, SVB en UWV en andere overheidsorganisaties op een veilige en snelle manier uitgewisseld worden. Door goede samenwerking tussen deze partijen worden burgers beter en sneller geholpen.

Het Ketenoverleg zorgt voor een duidelijke programmering van BKWI en het nakomen daarvan door alle betrokken partijen. De dienstverlening voor de Suwiketen en de ontwikkeling van Suwinet blijft op deze manier beter gewaarborgd.

Het Ketenoverleg stelt verder het jaarplan van BKWI vast, maakt een langetermijnvisie voor (de ontwikkeling van) Suwinet, stelt kaders voor de opdrachten van BKWI en is een platform voor urgente en relevante thema’s zoals privacy en beveiliging die Suwinet raken.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met BKWI via info@bkwi.nl.