Alles op maat Overzicht historie gegevens

Op deze pagina ziet u per bron welke gegevens er beschikbaar zijn in Suwinet Services en tot hoe ver deze gegevens terug gaan.

Bron

Soort gegevens

Historie

Belastingdienst

Gegevens over heffingskortingen en bankrekeningnummers.

Maandelijkse verversing actuele uitkeringspopulatie met gegevens tot anderhalf jaar oud.

DUO

Gegevens over opleidingen en inschrijvingen bij opleidingen.

Tot 5 jaar nadat persoon niet meer geregistreerd staat in Basisregister onderwijs met actuele inschrijving.

Diploma's zolang persoon in leven is.

DUO

Gegevens over studiefinanciering

Maximaal de recentste twee jaren

GBA

Gegevens over burgers, uit het GBA van gemeenten

Afhankelijk van de rechten gegeven aan afnemers (beperkt aantal jaren of

onbeperkt)

GSD & SVB

Gegevens over bijstandsuitkeringen op grond van de Participatiewet en de wet Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) .

Tot 6 maanden na levering

GSD

Gegevens over reintegratie trajecten.

Historie van ReIntegratie trajecten tot 4 jaar na einde traject.

Kadaster

Gegevens over woningen.

Historie kan in theorie teruggaan tot 1832, mits een huis actueel op naam staat.

PIVA

Persoonsgegevens van burgers, van de Gemeenten op Nederlandse Antillen.

Afhankelijk van de rechten gegeven aan afnemers (beperkt aantal jaren of onbeperkt). Het kan van geval tot geval verschillen hoever de historische gegevens reiken

RDW

Gegevens over voertuigen en gegevens uit kentekenregister.

9 jaren historie

SBR

Bedrijfsgegevens geregistreerd bij KvK en gegevens over contactpersonen van Graydon.

Initieel geladen bestand KvK vanaf 2016-10. Wekelijks worden mutaties van KvK en Graydon verwerkt.

SVB

Gegevens over ANW, AOW en AKW uitkeringen.

Geen historische gegevens, alleen actuele gegevens

UWV

Gegevens over status van uitkeringsaanvraag

Alleen meest actuele gegevens

UWV

Gegevens over het arbeidsverleden van burgers.

Vanaf 1998 tot heden

UWV

Gegevens van UWV aangaande inkomen, loonheffingen, Reintegratie en

werknemersverzekeringen.

5 jaren historie

UWV

Landelijk Doelgroep Register.

Sinds 31-01-2012 is het LDR ingegaan. Vóór deze periode bestaat er geen grondslag registratie.