Schulden en Derdenbeslag vBVV Vereenvoudiging Beslagvrije Voet

De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten of de uitkering waarop geen beslag mag worden gelegd, zodat burgers met schulden voldoende geld overhouden om te kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften. De wet vBVV regelt dat de beslagvrije voet conform een centraal bepaalde rekenmethode wordt berekend.

Ontwikkeling centrale voorziening vBVV

BKWI heeft samen met Stichting Inlichtingenbureau (IB) vanuit het ministerie van SZW de opdracht gekregen om een centrale voorziening vBVV voor de berekening van de beslagvrije voet te ontwikkelen.

We zijn gevraagd om de gegevens voor de centrale voorziening te ontsluiten en transporteren en orchestratie in te richten waarmee de verschillende stappen van de rekenmethode worden uitgevoerd. Hierdoor wordt een gegevensuitwisseling met de bronnen BRP en UWV en met de uitvoerende organisaties SVB, LBIO, CJIB, Gemeentelijke Sociale Diensten en Waterschappen mogelijk gemaakt.

De centrale voorziening zorgt ervoor dat de beslagvrije voet op een eenduidige wijze vastgesteld wordten borgt dat burgers met schulden kunnen blijven voldoen aan hun maandelijkse lasten conform wettelijke vereisten.